Hệ thống nạp thẻ tự động đang gặp lỗi, vui lòng liên hệ Page Face BQT để nạp
Vui lòng liên hệ Facebook BQT: https://www.facebook.com/volamjx1